>

Trenutni poredak čitača na Olimpijadi čitanja 2022!
svi razredi / 1. razred / 2. razred / 3. razred / 4. razred

rofi
22Tena
rofi
18Čokolada
rofi
12Betić
rofi
10Karlita
rofi
10Spider7
rofi
9Matek
rofi
5Nessica