>

Trenutni poredak čitača na Olimpijadi čitanja 2022!
svi razredi / 1. razred / 2. razred / 3. razred / 4. razred

rofi
42Zmajo
rofi
41DR
rofi
40Valeriya
rofi
37SKĐ
rofi
32Anić
rofi
26Pero
rofi
23Sova
rofi
19Franka
rofi
15Ozana
rofi
13Zerdav