>

Trenutni poredak čitača na Olimpijadi čitanja 2022!
svi razredi / 1. razred / 2. razred / 3. razred / 4. razred

rofi
9Dino
rofi
7Olja
rofi
4Tenči
rofi
2Magass
rofi
2Emica